Geography the K.U.Leuven
K.U.Leuven
  Zoeken naar Staff Students Organisational chart Search matrix Keywords

Actualisering Atlas van achtergestelde buurten

Partner 1: Prof. Dr. Chris Kesteloot, Drs. Sarah Meys
Institute for Social and Economic Geography - K.U.Leuven
Opdrachtgever:

project in opdracht van de steunpunten sociale planning van de Vlaamse provincies.

 

Sleutelwoorden:
Sociaal-economische geografie van nederzettingen, Economische geografie en regionale ontwikkeling, Ruimtelijk beleid, recreatie en toerisme

 

Onderzoeksabstract:
In het kader van de werkzaamheden van de interprovinciale werkgroep sociale planning zijn de steunpunten sociale planning steeds op zoek naar instrumenten ter ondersteuning van de eigen werking en van de beleidsplanning bij lokale besturen. Vorig jaar gaven de vijf Vlaamse provincies dan ook de opdracht aan het Instituut voor Sociaal-Economische Geografie (ISEG) van de KULeuven een nieuwe atlas achtergestelde buurten te ontwikkelen.

Deze studie zit in haar eindfase en omvat drie luiken. Naast een actualisering en vergelijking met de atlas van 1996, komt er in een tweede deel een aparte analyse van de stedelijke en van de plattelandsachterstelling. Deze 2 invalshoeken worden in een derde deel met elkaar geconfronteerd.

De bedoeling van deze website is over de resultaten in communicatie te treden, met de bedoeling ze te toetsen aan de ervaringen die mensen uit het werkveld hebben met achterstelling op buurtniveau.

 

Duration:
 

1/7/2006 - 30/06/2007

Contact:
 

Promotor: Chris Kesteloot
Wetenschappelijk medewerker: Sarah Meys

Resultaat
 

Definitieve tekst 'Atlas van Achtergestelde buurten in Vlaanderen en Brussel'
Powerpoint presentatie van de persconferentie 'Atlas van Achtergestelde buurten in Vlaanderen en Brussel'

Data: Gegevensdeel1, Gegevensdeel2, Typologie Achtergestelde buurten, Evolutie Achtergestelde buurten

   

 

K.U.Leuven - Claim  

top of pageback to start page printer friendly version

Lay-out KULeuven

Copyright Katholieke Universiteit Leuven | Comments on the content: Sarah Meys
Production: Hilde Vandenhoeck | Most recent update: 10-07-2007 | Disclaimer
URL: http://geo.kuleuven.be/geography/projects/atlasdeprivednbh/index.htm